Publicado el proyecto del parque eólico de Becerreá, al que se destinan 55 millones

Novas: 

Fonte: El Progreso (30/08/2012)
A Consellería de Economía e Industria publicou hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a resolución pola que se somete a información pública o proxecto de execución das instalacións do parque eólico de Chao do Marco, no municipio lucense de Becerreá, cun investimento previsto de 55.814.000 euros.

Así mesmo, sométese a información pública o estudo de impacto ambiental do citado parque eólico, así como o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, segundo a resolución publicada no DOG.

O parque eólico, promovido pola empresa Enel Green Power España, disporá de dezaseis aeroxeradores fabricados pola multinacional Vestas, con 3.000 kW de potencia nominal, e outros tantos centros de transformación, para alcanzar unha produción anual estimada de 132.920 mWh/ano.

O proxecto de execución do parque tamén contempla o despregamento de liñas subterráneas de evacuación e a construción dos viarios de acceso, dunha subestación transformadora, dun edificio de control e de dúas torres meteorolóxicas para medición de datos.

En declaracións a EFE, o alcalde de Becerreá, o socialista Manuel Martínez, afirmou que "o plan eólico do bipartito contemplaba un investimento moito maior" no seu municipio, pero tamén aclarou que o orzamento previsto para a execución deste parque é "toda unha satisfacción", porque xerará recursos para o Concello e postos de traballo. Nese sentido, afirmou que o Concello de Becerreá xa lle expresou á empresa "todo o seu apoio" para que "este proxecto salga adiante".