Plan Parque Natural Ancares

Novas: 


Nestes días ándase a discutir sobre a conveniencia da creación do Parque Natural de Ancares. Todo o mundo está de acordo en que se necesita máis información sobre o tema, por eso Miro mándanos para a súa publicación o "Plan de Ordenación de Recursos Naturais do Parque Natural de Ancares".
Enlace o documento.
Enlace a discusión sobre o tema no foro.