LIGA BALONCESTO MINI DA MONTAÑA

Novas: 

O CB Becerreá organiza e coordina a primeira edición da Liga de Baloncesto Mini da Montaña que se celebrará en catro sedes durante catro xornadas:
* 21 de Marzo: Baralla
* 4 de Abril: Navia de Suarna
* 25 de Abril: Cervantes
* 9 de Maio: Becerreá
Contarase ca participación de 17 equipos nas categorías Benxamín e Alevín

JORNADA 21 DE MARZO PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE BARALLA

HORARIO CATEGORIA EQUIPO EQUIPO
10:00-10:25 ALEVIN BARALLA D NAVIA
10:25-10:50 ALEVIN CERVANTES A CERVANTES B
10:50-11:15 ALEVIN CERVANTES C BARALLA A
11:15-11:35 BENJAMIN BECERREA A CERVANTES A
11:35-11:55 BENJAMIN BECERREA B CERVANTES B
11:55-12:15 BENJAMIN BECERREA C BARALLA
12:15-12:40 ALEVIN CERVANTES A BARALLA A
12:40-13:05 ALEVIN BECERREA NAVIA
13:05-13:30 ALEVIN BARALLA B BARALLA C
13:30-13:55 ALEVIN BECERREA CERVANTES B

JORNADA 04 DE ABRIL PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE NAVIA DE SUARNA

HORARIO CATEGORIA EQUIPO EQUIPO
10:00-10:25 ALEVIN BARALLA B NAVIA
10:25-10:50 ALEVIN CERVANTES C BARALLA C
10:50-11:15 ALEVIN BARALLA D CERVANTES B
11:15-11:35 BENJAMIN CERVANTES B BECERREA A
11:35-11:55 BENJAMIN BECERREA B BARALLA
11:55-12:15 BENJAMIN CERVANTES A BECERREA C
12:15-12:40 ALEVIN NAVIA BARALLA A
12:40-13:05 ALEVIN CERVANTES A BARALLA C
13:05-13:30 ALEVIN BARALLA B CERVANTES B
13:30-13:55 ALEVIN CERVANTES C NAVIA

JORNADA 25 DE ABRIL PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE CERVANTES

HORARIO CATEGORIA EQUIPO EQUIPO
10:00-10:25 ALEVIN CERVANTES A CERVANTES C
10:25-10:50 ALEVIN BECERREA BARALLA C
10:50-11:15 BENJAMIN CERVANTES B CERVANTES A
11:15-11:35 ALEVIN CERVANTES C BARALLA A
11:35-11:55 BENJAMIN CERVANTES A BECERREA B
11:55-12:15 BENJAMIN BECERREA C CERVANTES B
12:15-12:40 ALEVIN BECERREA CERVANTES A
12:40-13:05 ALEVIN BARALLA B BARALLA A
13:05-13:30 ALEVIN BARALLA D BARALLA C
13:30-13:55 ALEVIN CERVANTES C CERVANTES B

JORNADA 09 DE MAYO PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE BECERREA

HORARIO CATEGORIA PISTA EQUIPO EQUIPO
10:00-10:25 ALEVIN 1 BARALLA B BECERREA
10:00-10:25 ALEVIN 2 BARALLA A BARALLA C
10:25-10:45 BENJAMIN 1 BECERREA C BECERREA B
10:25-10:45 BENJAMIN 2 BARALLA BECERREA A
10:45-11:10 ALEVIN 1 BARALLA B BARALLA D
10:45-11:10 ALEVIN 2 CERVANTES B NAVIA
11:10-11:30 BENJAMIN 1 BARALLA CERVANTES A
11:10-11:30 BENJAMIN 2 BECERREA C BECERREA A
11:30-11:55 ALEVIN 1 CERVANTES A BARALLA B
11:30-11:55 ALEVIN 2 BARALLA A BARALLA D
11:55-12:20 ALEVIN 1 NAVIA BARALLA C
11:55-12:20 ALEVIN 2 BECERREA CERVANTES C
12:20-12:40 ALEVIN 1 CERVANTES B BARALLA A
12:20-12:40 ALEVIN 2 CERVANTES A BARALLA D
12:40-13:05 BENJAMIN 1 BARALLA CERVANTES B
12:40-13:05 BENJAMIN 2 BECERREA B BECERREA A
13:05-13:30 ALEVIN 1 BECERREA BARALLA A
13:05-13:30 ALEVIN 2 CERVANTES B BARALLA C
13:30-13:55 ALEVIN 1 CERVANTES C BARALLA B
13:30-13:55 ALEVIN 2 NAVIA CERVANTES A
13:55-14:20 ALEVIN 1 BECERREA BARALLA D