I Ximnastrada Vila de Becerreá

O próximo 15 de xuño celebrase a I Ximnastrada Vila de Becerreá na que veremos as integrantes do Club Local que xa participaron con moito éxito no "1º campeonato de gimnasia ritmica de Sarria" (24/3/2008), na Ximnastrada de Ribadeo (17/5/2008), e na Ximnastrada de Sarria (24/5/2008). Fotos de outras participacións

Novas: