Serie "El grial de Ancares"

Becerreá: 

Serie que recrea os pasos do directorcinematográfico americano Robert Norton na sua visita a Ancares co fin de localizar escenarios para unha película. Nestes dous capítulos podemos ver Penamaior, A feira de Becerreá, Ouselle, O ponte de Cruzul, etc...