A Confraría da Ferradura de Becerreá noma Vilán de Honrra 2010 a Pablo o reloxeiro.

Novas: 


A Confraría da Ferradura de Becerreá celebrou recientemente a sua vixésimo segunda xuntaza ó carón dun cocido típico da Comarca dos Ancares.
Durante a xuntanza procedeuse o bautismo de dous novos cofrades e de seguido continuouse coa proclamación do Vilan de Honrra do 2010. Este ano o citado galardón recaeu no vecin da vila D. Pablo López López, (o reloxeiro), galardón que se otorgou en agradecemento ao delicado e desinteresado traballo de restauración e posta en funcionamento do antigo reloxo da casa do Concello de Becerreá, e por devolver o seu son as vidas dos becerrenses.
O homenaxeado agradeceu os cofrades tal destinción o tempo que fixo un relato minucioso da historia do reloxo, seguidamente continuouse a xuntanza ata ben entrada a madrugada coa participación dos cofrades nun karaoke.